เครื่องบันทึกเวลา
   

Option
Setting
คุณสมบัติทั่วไป
โบรชัวร์

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เครื่องรูดบัตร
เครื่องทาบบัตร
เครื่องรูดบัตรพนักงาน
fingerscan
fingerprint
mifare
rfid
finger scan
finger print
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เครื่องทาบบัตรพนักงาน
เครื่องบันทึกเวลา
เครื่องรูดบัตรบาร์โค้ด
เครื่องรูดบัตรพนักงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
fingerscan
fingerprint
mifare card
เครื่องบันทึกเวลา
เครื่องทาบบัตรพนักงาน
เครื่องทาบบัตร
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
สแกนลายนิ้วมือ
รูดบัตรพนักงาน
เครื่องรูดบัตร
บันทึกเวลาพนักงาน

fingerscan

 • คุณสมบัติทั่วไปของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (FINGERSCAN)

  หน่วยความจำของระบบ
   
  - สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้    1,000/3,000 ลายนิ้วมือ/USERS (แล้วแต่รุ่นที่เลือก)
   
  - สามารถบันทึกเวลาการทำงานได้   9,999 / 8,900 / 7,800 รายการ/RECORDS (แล้วแต่รุ่นที่เลือก)

  การลงทะเบียนครั้งแรก
   - การวางนิ้วมือครั้งแรก เพื่อเช็คการลงทะเบียนซ้ำ
   - การวางนิ้วมือครั้งที่สอง เป็นการลงทะเบียนลายนิ้วมือครั้งที่ 1
   - การวางนิ้วมือครั้งที่สาม เป็นการลงทะเบียนลายนิ้วมือครั้งที่ 2

  การบันทึกเวลา                            เวลาในการสแกน/ค้นหาลายนิ้วมือ
   
  - วางนิ้วเพียงอย่างเดียว                                   - พนักงาน 1,500 คน < 1วินาที
   - รูดบัตรและวางนิ้ว                                  
   - ทาบบัตรและวางนิ้ว
   
  - รูดบัตร/ทาบบัตรเพียงอย่างเดียว

  การสื่อสารข้อมูลกับคอมพิวเตอร์

   - RS-232, RS-485
   - Lan (TCP/IP), Wireless Lan        
   - Flash Drive (Option)

  อัตราการรับ-ส่งข้อมูลกับคอมพิวเตอร์

   - 9600, 19200, 38400, 57600
  เครื่องบันทึกเวลาพนักงาน

© Copyright 2010 By QA Automation Co.,Ltd. All rights reserved.