เครื่องบันทึกเวลา
   

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

 FingerPrint /
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  |>   SCANTRONIX BIO-7

 เครื่องรูดบัตร /ทาบบัตร
 Barcode/RFID/Mifare

  |>  SCANTRONIX TR-2000
             
  |>  SCANTRONIX TR-10

  |>  SCANTRONIX TR-EM1

เครื่องรูดบัตร, เครื่องทาบบัตร, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องรูดบัตร, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องทาบบัตร, เครื่องรูดบัตร, fingerscan, fingerprint, time recorder, เครื่องรูดบัตร, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องทาบบัตร, เครื่องรูดบัตร, mifare, rfid, fingerprint, fingerscan, เครื่องรูดบัตร, เครื่องทาบบัตร, เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องรูดบัตร, เครื่องทาบบัตร, เครื่องตอกบัตร,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ


บริษัทที่จำหน่าย Software
PAYROLL & TIME ATTENDANCE

          บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด | E-Business Plus Co.,Ltd.
          Tel. 0-2880-8800 (Auto) ติดต่อคุณดวงนภา 081-439-1340
          Fax. 0-2424-0972
          Website : http://www.businessplus.co.th


          บริษัท เพาเวอร์ิวิชั่น จำกัด | Power Vision Co.,Ltd.
          Tel. 0-2958-4000 (50 หมายเลขอัตโนมัติ)
          Fax. 0-2958-4949
          Website : http://www.powervision.co.th/

          บริษัท เทเลแอกเซส จำกัด| TeleAccess Co.,Ltd.
          Tel. 0-2694-2909, 0-2645-4560
          Fax. 0-2645-4564
          Website : http://www.teleaccess.co.th/

**จำเป็นต้องซื้อควบคู่กับการใช้เครื่องบันทึกเวลาทุกแบบ ทุกยี่ห้อ**
เครื่องรูดบัตร,เครื่องทาบบัตร, เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องรูดบัตร, fingerprint, fingerscan, time, time recorder, mifare card, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องทาบบัตร, เครื่องรูดบัตร