เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
   
เครื่องรูดบัตร

 

เครื่องบันทึกเวลา

ถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้้สาย USB PORTคุณสมบัติของเครื่องบันทึกเวลา SCANTRONIX
รุ่น TR-10FlashDrive

- ใช้กับรหัสพนักงานได้สูงสุด 10 หลัก รองรับรหัสพนักงานที่มีตัวอักษร

Contact Us : QA Automation Co.,Ltd. Tel. 0-2509-2081, 0-29460-823-4 Fax.0-2946-0823 : Email : webmaster@qa.co.th